מדיניות פרטיות

  1. בית
  2. מדיניות פרטיות
חיפוש חדש

מדיניות פרטיות שיפוצים pro4me

ברוכים הבאים לשיפוצים  pro4me.co.il , האתר שיהיה הבית שלכם בכל הקשור לאיתור ובחירת בעלי מקצוע לשיפוץ ביתכם.
אנו בשיפוצים pro4me מתייחסים בכבוד רב לפרטיותכם, ועל כן חשוב לנו להבהיר לכם את היקף המידע הנאסף אודותיכם, השימושים שיתכן וייעשו בו וזכויותיכם ביחס אליו. מדיניות זו תלמד אתכם כיצד אנו אוספים מידע, שומרים עליו ומשתמשים בו לטובתכם.

כללי

• “האתר” בהסכם זה משמעו האתר כהגדרתו בתנאי השימוש שלנו. לשם הבהירות בלבד, “האתר” כולל כל שירות הנכלל בו, לרבות אתר סלולארי או אפליקציה אחרת, וכן את בעליו, מעיליו וכל מי מטעמם, הכל לפי הקשר הדברים.
• מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש , ומצטבר אליו.

המידע שנאסף אודותיכם:

• האתר עשוי לאסוף עליכם שני סוגי מידע:
o האחד – כללי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת מידע סטטיסטי מצטבר. למשל – כגון אופן השימוש שלכם באתר, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באתר, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה אתם גולשים באתר, ועוד.
o השני – לעיתים עשוי להאסף אודותיכם אף מידע אישי ורגיש, שברובו נמסר לאתר על ידיכם במטרה להניב לכם תועלת משירותי האתר אך במקביל גם נאסף על ידי האתר. למשל – הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמה (כגון שמכם, גילכם, כתובתם וכדומה), אמצעי תשלום ככל שעשיתם בהם שימוש, היסטורית ההתקשרויות באמצעות האתר ככל והיתה כזו, שירותים או מוצרים שרכשתם, בעלי מקצוע עימם יצרתם קשר או שבהם התעניינתם, מיקומכם הגיאוגרפי בעת הגלישה באתר וכדומה.
• השימוש במידע מסוגים אלו יבוצע אך ורק בהתאם להוראות מדיניות זו או להוראות כל דין או הסכם אחר. שימו לב שלעיתים בעמודי האתר עלולות להמצא הוראות ספציפיות ביחס לסוגי מידע או סוגי שימושים שאינם נכללים במדיניות זו, אולם מרגע שאלו הוצהרו בעמודי האתר, הם יחשבו כחלק בלתי נפרד ממדיניות זו

רישום לשירותים

• חלק מהשירותים של האתר מחייבים הרשמה כדי שתוכלו להינות מהם. בעת הרישום לשירותים שמציע האתר, תתבקשו למסור מידע אישי או אחר, לדוגמא – שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. ככל שתהיה חובה למלא שדות כאלו ואחרים – הם יסומנו במפורש. אם תחליטו שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להירשם לשירותים הטעונים רישום. יתכן שנוסף למידע זה יתבקש מכם מידע נוסף שמסירתו אינה חובה.
• ככל שאין ברצונכם למסור בידינו מידע, בין אם מסירתו היא חובה ובין אם לאו, פשוט אל תרשמו לשירותים האמורים, שכן אם תרשמו – אנו נפעל בהתאם לאמור במדיניות זו כדי לשמור עליכם.

השימוש במידע

• השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על מנת –
o לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באתר, לאפשר לכם להתקשר עם בעלי מקצוע או לרכוש מוצרים (קיימים או עתידיים), לאפשר לכם ולבעלי המקצוע לעמוד בקשר וכן לסייע בכל הקשור בהתקשרות הנוכחית והעתידית עימם.
o לשם משלוח עדכונים ותזכורות שביקשתם באתר.
o לשם זיהוייכם והצגת התכנים שאתם העליתם לאתר, הדירוגים והביקורות אותם נתתם לבעלי המקצוע, וכדומה.
o לשם יצירת אזורים אישיים באתר בהם ישמרו נתוניכם האישיים ותוכלו לבצע פעולות אישיות באתר, אם וככל שיהיו קיימים כאלו.
o לבטל, להוסיף, לשנות, לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר.
o לשם פניות אליכם, המתבססות על ניתוחי המידע שנמצא באתר למול נתוניכם האישיים שהעליתם לאתר או היסטורית השימוש שלכם באתר, והכל לשם משלוח הצעות למתן שירותים או מכירת מוצרים כאלו ואחרים שיתכן שיתאימו לטעמכם, לפי דעת האתר.
o לאפשר לבעלי המקצוע לפנות אליכם ולהציע לכם שירותים או מוצרים משלימים ונוספים על אלו שרכשתם או שביקשתם לרכוש מהם.
o כדי להתאים את הפרסומות המוצגות באתר להעדפותיכם, מאפייניכם והתנהלותכם.
o ככל שביצעתם רכישת שירות או מוצר, והדבר ידרש לשם יישום רכישה זו.
o לצורך יצירת קשר עימכם, ככל שיעלה הצורך, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי מי מבעלי המקצוע שבו.

מידע שבידי בעלי המקצוע

• אנא שימו לב שבידי בעלי המקצוע הרלוונטיים אליכם נמצא מידע המתייחס אליכם, חלקו מזהה אתכם אישית (דוגמת פרטיכם, שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא”ל, היסטוריית הרכישות והשירותים שלכם וכדומה). חלקו נמסר להם על ידיכם, חלקו על ידי האתר וחלקו עשוי להאסף בדרכים אחרות – כל בעל מקצוע ושיטתו הוא. מידע זה נאסף על ידם ונשמר אצלם בלא כל קשר לאתר. אנא הסדירו את ענייניכם כל אחד מול בעלי המקצוע עימם התקשר, שכן לאתר אין כל אחריות ביחס לכך.

מסירת מידע לצד שלישי

• האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם אלא במקרים המפורטים להלן:
o ניתנה הסכמתכם לכך;
o הדבר נדרש לצורך מימושה של ההתקשרות ביניכם לבין אותו בעל מקצוע (שאז יחשב בעל המקצוע לצורך זה כחלק מן האתר ולא כצד שלישי);
o במטרה לשפר את התאמת האתר לצרכיכם ולהתנהלותכם, וכן במטרה להציע לכם מוצרים ושירותים שונים שיתכן, לפי שיקול דעת האתר, שיעניינו אתכם;
o במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או בעל המקצוע שתחייב חשיפת המידע או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האתר ומי מטעמו או עם בעל המקצוע ומי מטעמו;
o אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש או כל מסמך אחר שבו;
o אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיכם לצד שלישי;
o אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי (פעילותו כולה או כל חלק מהותי ממנה, וכך גם מיזוג מלא או חלקי), ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
o בעת שתרכשו מוצרים ו/או שירותים מהאתר ו/או מכל שותף או נציג שלו, לרבות בעלי המקצוע.
o אם האתר יסבור, לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר, לגופם או לרכושם.
• מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להמסר לצדדים שלישיים ולבעלי המקצוע.
• האתר לא ימסור את מספר הטלפון, כתובתכם, כתובת הדוא”ל שלכם או כל פרט אחר לבעלי המקצוע למעט אם תבקשו זאת או שהדבר יעלה מהפעולה אותה אישרתם באתר עצמו. עם זאת, אנו עשויים להציג בפני בעלי במקצוע חלק מספרות הטלפון שלכם כדי לאפשר להם לאמת את זיהויכם.

Cookies

• האתר משתמש ב”קוקיות” (“עוגיות”, Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה. קוקיות הן קבצי טקסט שנוצרים על ידי מחשבכם לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו. חלקן זמני וחלקן קבוע. הקוקיות כוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם באתרים שונים וכדומה.
• ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת הקוקיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, ואתם רשאים לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול הקוקיות במחשבכם עלול לגרוע ו/או לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר, בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לרצונכם.

פרסומות של צדדים שלישיים

• האתר עשוי לכלול פרסומות, בין אם של מפעילת האתר ובין אם של צדדים שלישיים. ככל שמקור הפרסומות אינו באתר אלא בצדדים שלישיים, הרי שהאתר אינו אחראי לתכני אותן פרסומות, לעיסקאות המוצעות בהן ולקיומן. כמו כן, שימו לב שצדדים שלישיים כאלו עשויים לאסוף אודותיכם פרטים שונים מאלו הנאספים על ידי האתר או לקבוע מדיניות שונה מהאתר באשר לחשיפת הנתונים, ופעלו בזהירות.

אבטחת מידע

• האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים וסבירים לאבטחת המידע שנאסף על ידיו. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים בפועל את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים לנו בטחון מוחלט. לכן, אנו איננו יכולים להתחייב שהאתר ו/או השירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או שינויו באמצעות גישה שכזו.

זכות לעיין במידע

• על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
• ככל שקיים בידינו מידע שכזה שברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק, אנא פנו אלינו באמצעות הדוא”ל  biz@pro4me.com
• כיוון שהמידע שבידינו עשוי לשמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע ואנו נכבד פניה זו.
• בנוסף, המידע שבמאגר עשוי לשמש לצורך פניה אישית-מסחרית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצות אוכלוסין בעלות מאפיינים ספציפיים ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), ואתם כמובן זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות בהצעות מסחריות כאמור לעיל. אנו לא נמחק מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר, אך מידע זה לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.

שינויים במדיניות הפרטיות

• בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יעודכן התאריך הקבוע מעלה, ובתחתית העמוד תכלל הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.
• המשך פעולה כלשהי באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי הינכם מסכימים למדיניות המעודכנת,

ואם אינכם מסכימים לה – אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר לאחר עדכונה.